Tämä on arkkitehtitoimistojen resurssipankki

Voit ilmoittaa toimistosi resursseja, kuten arkkitehteja, tiloja tai ohjelmistoja ja laitteita muiden toimistojen tai asiakkaiden selattavaksi ja vuokrattavaksi.

Palvelun tavoitteena on tehdä arkkitehtien työtä ja tarjontaa näkyväksi. Tavoitteena on myös jouhevoittaa toimistojen työtä ottamalla hyötykäyttöön ylimääräiset resurssit.

Palvelu on jakamistalouden kokeilu.

Brändinrakennuksen osaamista

Julkaistu 17.10.2018 15:35:03

Tarjotaan brändinrakennuksen osaamista kiinnostaviin suunnitteluhankkeisiin.

Alue-, kaupunki- ja kohdebrändien rakentaminen on uudehko suunnittelukenttä arkkitehtuurin, maankäytön, markkinoinnin ja strategisen kehittämisen välimaastossa. Se on rakennetun ympäristön brändinrakennuksen osa-alue, joka keskittyy alueiden omaleimaisuuden, identiteetin ja imagon hallittuun, prosessinomaiseen kehittämiseen ja positiointiin suhteessa kilpailijoihin lähi- ja globaalilla tasolla.

Resurssityyppi

Osaaminen

Ilmoittaja

MUUAN

Kaupunki

Helsinki

Vuokrattavan resurssin nimi

Brändinrakennuksen osaamista

Ilmoitustyyppi

Tarjotaan

Yhteyshenkilön nimi

Aleksi Rastas

Ota yhteyttä:

0456758700

tai

aleksi.rastas@muuan.fi